Sri Lanka i Øyne Dine

kids_b3

Introduksjon

På en side er Sri Lanka et av de vakreste landene som finnes med mangfold i natur og kultur og rik historie. På den andre siden var det uroligheter for noen år siden og fortsatt er det korrupt.

Som en srilanker bor i Norge over 5 år, har jeg truffet mange utlendinger. Forresten har jeg møtt de norske og utenlandske myndighetene i ulike saker. Størstedelen av disse myndighetene består av norske politi, Utlendingsdirektoratet (UDI), NAV, Skattekontor, de ansatte på flyplassene i forskjellige land, norske og andre ambassader og de katolske menighetene. Min opplevelse utgjør en blanding av både de gode og dårlige. Likevel var de tankevekkende derfor hadde jeg lyst på en skikkelig undersøkelse. I forbindelse med min semesteroppgave gjennomførte jeg en grundig vurdering av perspektivet blant utlendinger, hovedsakelig blant nordmenn på Sri Lanka og srilankere.

Hovedmetoden er en spørreundersøkelse

Etter min mening er den beste måten til å revidere fordommer på, å spørre individer. Denne måten kommer ikke uten enkelte ulemper selv om svarene er opprinnelige og direkte. Det har vært 30 personer som deltok i spørreundersøkelsen [1]. 25 av dem var nordmenn og de resterende kommer fra ulike steder i verden. 5 av de deltakerne har vært i Sri Lanka. 80% av deltakerne kjenner kun 1-3 srilankere mens de resterende har flere kjennskaper. En av dem har giftet seg med en srilanker.

Inntrykket av Sri Lanka er en blanding

De som deltok i undersøkelsen har hørt om Sri Lanka i ulike aldre og av ulike grunner. Noen har hatt klassekamerater på skole eller universitet. Noen har hatt familie, naboer eller kjente folk som kommer fra eller har besøkt Sri Lanka. Få har hørt om Sri Lanka for første gang grunnet enten krig eller tsunami.

Det mest vanlige førsteinntrykket blant dem av Sri Lanka er at det er et varmt, eksotisk, vakkert, gjestmildt og spennende land som består av strender, fjell og jungel.  Enkelte personer har et bilde av Sri Lanka med sterk og krydret mat og cricketgalskap. Få personers førsteinntrykk var skapt av konflikt, politisk ustabilitet og fattigdom. For et annet spørsmål som deltakerne vurderte om sitt bilde av Sri Lanka, er de avgitte svarene som nedenfor i Figur 1.

figur1

Figur 1: Ordpar som beskriver Sri Lanka

Valgene viser at inntrykket av Sri Lanka er en blanding av både positive og negative aspekter. Mens vakker natur er desidert det sterkeste på bildet av Sri Lanka, er korrupsjon og politisk ustabilitet en betydelig del av utlendinger sitt perspektiv av landet. Selv om det er mindre enn 30 % av befolkningen i Sri Lanka som er muslimer og hinduer, har 10 % av deltakerne hatt et bilde av Sri Lanka med muslimer og hinduer. I samme retning, til tross for at villdyr og delfinsafari er en stor attraksjon i Sri Lanka, har kun en liten andel det på sine bilder. Forresten er det interessant å innse at fattigdom og feilernæring ikke er i perspektivet til de fleste av deltakerne.

Til tross for at Sri Lanka dreier seg om vakker natur i følge de utenlandske deltakerne sitt inntrykk, er Sri Lanka ikke det første valget å reise i sørasiatisk region. Det viser seg at Maldivene er det mest populære landet i region for ferie mens Sri Lanka kommer på andreplassen med 30 % som velger sitt førstevalg som Sri Lanka.

Inntrykket av srilankere er meget positivt

Oppfatningen av srilankere er at de ser strålende ut. Resultater av undersøkelsen viser at over 80 % av deltakerne tror at srilankere er morsomme, sosiale, høflige og flittige mennesker. På et annet spørsmål måtte deltakere velge ordpar som beskriver srilankere best. Figur 2 avdekker resultatene.

De overordnede egenskapene av srilankere i følge undersøkelsen er at de er integrerende, beskjedne og flittige folk. [2] nevner at innvandringsbefolkningen fra Sri Lanka har minst arbeidsledighet og høyest gjennomsnittlig inntekt blant alle innvandringsgruppene som kommer utenfor Europa. Videre oppgir den at over 70 % av srilankere i Norge eier sin egen bolig. Disse fakta støtter inntrykket av srilankere at de er integrerende, flittige og arbeidsomme.

figur2

Figur 2: Beskrivelse av srilankere

Blant de andre positive egenskapene er ”gjestemilde, blide, høflige” de andre beskrivende ordene brukt. Apropos likhet ser det ut til at det er vanskelig å skille srilankere fra indere for en utlending fra et vestlig land. Det er ikke noe negativt eller positivt i prinsippet selv om det ikke vil være et kompliment for de fleste av srilankerne grunnet det vennlige fiendskapet mellom India. Det er nesten det samme som mellom Norge og Sverige.

Likevel opplyser undersøkelsen at svarfordelingene har motsatte oppfatninger av hvordan srilankere feirer eller fester. Noen mener at de er tilbøyelige til fester, alkohol, dans og musikk. Men en mindre andel tenker at srilankere er rolige, alkoholavholde mennesker som kan være vegetarianere. Begge disse oppfatningene kan være sanne avhengig av person. Sri lankisk kultur er stort sett påvirket av buddhisme og hinduisme hvor rådet er et rolig, moderat, alkohol- og kjøtt avholdende liv. De flest i befolkningen lever i samsvar med disse rådene mens de andre nyter unntak når de vil. Derfor kan man finne folk fra Sri Lanka med motsatte vaner i forhold til feiring, fest og alkoholforbruk.

Dessuten er det interessant å se at ingen tenker noe negativt om srilankere. Det er morsomt å finne ut at de som trener med meg tenker at 6-pack kropp preger srilankere, muligens grunnet min innsats for en nesten uoppnåelig sak.

Karri vinner førsteplassen i oppfatningen av matlaging

I forhold til matkultur ser det ut til at nesten alle er enige i at srilankisk kjøkken er preget av sterk og krydret mat. 96 % av undersøkelsesdeltakerne forventer mange forskjellige karriretter dersom de blir invitert på middag hos en srilankisk familie. Det er en rimelig forventning. Også kan man forvente meget god stemning hos en srilankisk familie med musikk, sang og dans om etter middag.

Srilankere er behandlet nesten samme som nordmenn i arbeidsmiljøet

Undersøkelsen spurte deltakere følgende spørsmål (se Figur 3) for å vurdere fordommer i et enkelt tilfelle på srilankere. 5 poeng betyr at ens følelse for en srilanker er den samme som for en nordmann:

figur3

Figur 3: Poengene en srilanker vil få før intervju

60 % har ingen fordommer før intervju. 5 av 30 vurderte srilankere som dårligere enn nordmenn mens 7 av 30 tror at srilankere er bedre enn gjennomsnittlige nordmenn i forhold til denne saken. Mitt syn er at når utvalget blir større vil gjennomsnittet være 5. Likevel oppgir [3]  at en betydelig andel av srilankere føler seg diskriminert i forhold til jobbsøk selv om slike følelser er mindre enn gjennomsnittet blant innvandringsgruppene som er fra de ikke-vestlige landene.

UDI ødelegger oppfatningen av virkelighet i forhold til visum og innvandring

UDI er en myndighet som åpenbart diskriminerer og har sterke fordommer mot de utenlandske befolkningsgruppene. [4] opplyser at Sri Lanka er i den nest verste gruppa i deres vurderingssystem. Takket være UDI har jeg opplevd og fortsatt opplever masse utfordringer i forbindelse med oppholds- eller besøks -visumsøknadene for meg selv, min familie og besøkere.

I motsetning til UDI sitt blinde syn har de vanlige nordmenn et mottakelig sinn for srilankere.

figur4

Figur 4: Hvordan en srilanker sin visumsøknad behandles

Erik Solheim klovner i norske media om Sri Lanka

Konfliktene mellom regjeringen og terroristgruppa LTTE [5] har vært en grunn til at Sri Lanka tiltrakk seg oppmerksomhet fra verden og særlig fra Norge. Krigen sluttet i 2009 ved bortgangen av lederen til terroristgruppa. Den omstridte saken i konflikten faller ut av omfanget av oppgaven. Men det ser ut til at Erik Solheim fortsette å vise spesiell hensyn til saken [6], [7] i Sri Lanka selv om han ble foraktet blant de fleste i befolkningen etter å ha gjort et fullstendig feilgrep i meglerprosessen [8], [9].

I det siste har det vært noen artikler i avisene som reklamerte for Sri Lanka for å oppfordre til å reise dit [10]. Jeg tror at det har hjulpet å tegne et vakkert bilde av Sri Lanka blant nordmenn.

Konklusjon

Den lille øya har skapt ulike perspektiver blant nordmenn og andre utlendinger. De fleste av dem er positive og noen av dem er utfordrende. Noen forsterker bildet av srilankere mens de andre gir dem mindre verdi. Noen fordommer er helt riktige, noen er omstridte og få av dem er feil.

Kommentarer

Følgende begrensinger av undersøkelsen kan nevnes;

  • For lite prøveutvalg
  • Dekningsområdet demografisk er litt for snevert
  • De fleste av personene som deltok i undersøkelsen var mine norske venner. Derfor kan svarene eventuelt være ensidige.

Bibliografi

bibliografi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s